Tilskud

Hvem har mulighed for at få tilskud til fodterapi

 

  • Det kan du hvis du har diabetes, leddegigt, eller har behov for bøjlebehandling pga. nedgroet negle eller behandlet arvæv.
  • Sygeforsikring danmark yder tilskud, og har du en sundhedsforsikring eller anden forsikring, er det værd at undersøge, om den også dækker behandlingen, også efter en eventuel skade.
  • Kommunen yder tilskud til pensionister i form af helbredstillæg.

 

Måske er du berretiget til andre tilskud

 

  • Hjælpemidler, kompressionsstrømper, ortopædisk fodtøj, ortopædiske fodindlæg (Lov om social service § 112, BEK 743), klik her.
  • Forbrugsgoder - Hvis du har en størrelsesforskel på fødderne på mindst to hele skonumre (Lov om social service § 113, BEK 1432, § 19) klik her.
  • Helbredstillæg, læs mere, klik her.
  • Lov om aktiv socialpolitik § 82 - kontakt Borgerservice, klik her.
  • Lov om social service § 100, klik her.

Sygeforsikringen Danmark

Hvis du er medlem af sygesikringen danmark i gruppe 1 eller 2 får du tilskud pr. behandling og bøjlebehandling.

Er du i gruppe 1, 2 eller 5 kan du få tilskud til fodindlæg. Disse er fremstillet i klinikken. Sygeforsikringen Danmark giver tilskud til behandling hos en statsautoriseret fodterapeut. Læs mere om tilskuddet på Sygeforsikringen Danmarks hjemmeside ,eller se takster på borger.dk's hjemmeside.

 

 

Diabetes

Diabetes patienter har mulighed for at få tilskud. Først skal du have lavet en fodstatus, som er obligatorisk. Der kan ikke gives tilskud fra den offentlige sygesikring før der foreligger en fodstatus.

Ved fodstatussen, dokumenteres hvordan følesansen er i fødderne. Du vejledes i hvordan fødderne skal plejes og hvad der er dokumenteret i forhold til føddernes status.

 

Fodstatussen bliver lavet i klinikken af din fodterapeut, sendt til din egen læge og skrevet ud til eget brug. Den offentlige sygesikring betaler halvdelen af beløbet.

Fodstatussen bruges til at inddele patienterne i risikogrupper og er fortrolige oplysninger. Klinikken har selvfølgelig tavshedspligt.

 

De enkelte risikogrupper giver patienten besked om hvor meget tilskud, de er berettiget til.

Gruppe 1 - Lav risiko-patienter: kun tilskud til årlig fodstatus.

Gruppe 2 - Mellem risiko-patienter: tilskud til fodstatus og 4 behandlinger årligt.

Gruppe 3 - Mellem risiko-patienter med særlige behov: tilskud til fodstatus og 9 behandlinger årligt.

Gruppe 4 - Høj risiko-patienter: tilskud til fodstatus og uendeligt tilskud efter behov.

 

Tilskuddet bliver trukket i klinikken og din egen betaling udgør halvdelen af prisen, som fodterapeuten får for behandlingen.

 

Bøjlebehandling

Har du nedgroede negle, skal du kontakte dig egen læge og få en elektronisk henvisning. Priser er ifølge overenskomst og den offentlige sygesikring betaler halvdelen af beløbet. Prisen er alt efter om du skal have en eller flere bøjler på. Spørg din behandler hvor meget din egenbetaling bliver.

 

Ved en bøjlebehandling renses der op i neglefalsene. Der formes og påsættes en bøjle i kirurgisk stål, der er designet til den enkelte negl og dens problem. Der gives vejledning i hvad bøjlepatienten skal være opmærksom på.

 

Arvæv

Har du arvæv grundet radium behandling, som du har fået for mange år siden, kan du få tilskud via henvisning fra egen læge til fodterapi. Grunden til, at der gives tilskud til dette, er, at det var en fejlbehandling af fodvorter i sin tid.

 

Leddegigt

Patienter med leddegigt kan, via en henvisning fra egen læge, få ubegrænset tilskud til fodterapi. Den offentlige sygesikring betaler halvdelen af beløbet. Tilskuddet bliver trukket i klinikken.

 

Forsikring

Tjek med din forsikring om du får tilskud ved f.eks. en skade.

 

Helbredstilskud

Er du folkepensionist, kan du søge kommunen om økonomisk hjælp. Dette er et helbredstilskud, du søger om ved at oplyse dine økonomiske midler. Ud fra det vurderes om der er et behov for hjælp til fodterapi.

Får du helbredstilskud, skal du betale hele beløbet i klinikken. Herefter sendes regningen til kommunens borgerservice og tilskuddet vil blive sat ind på Nem-kontoen umiddelbart efter.

 

Henviste patienter

Er du henvist af egen læge pga. diabetes, leddegigt, nedgroede negle eller arvæv, kan du få tilskud til den pågældende behandling.

 

 
 
 
Klinik for fodterapi V/RikkeHillersborg. Århusvej14. 8670 Låsby. Tlf. 3011 3115. postfodterapi@gmail.com
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk